Houten achtergrond

Privacy & Policy

Inleiding

Medi Barber verzamelt gegevens en het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Medi Barber, neem dan gerust contact op!

Doel gegevensverzameling en persoonsgegevens

Medi Barber verzamelt persoonsgegevens om een afspraak te kunnen maken voor een kappersbehandeling. De persoonsgegevens die we verzamelen zijn: voornaam, telefoonnummer en emailadres.

Beveiliging van gegevens

Je bezoek aan onze website wordt beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Medi Barber privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Medi Barber bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Medi Barber verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Medi Barber werkt met afsprakenprovider “salonized” . Met salonized is een verwerkersovereenkomst afgesloten die door beide partijen is ondertekend ter bescherming van persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Medi Barber en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@medibarber.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Op deze kopie moet de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. (Dit ter bescherming van je privacy).

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Medi Barber wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Instagram feed van Medi Barber

klikbaar icoon Instagram feed
klikbaar icoon Instagram feed
klikbaar icoon Instagram feed
klikbaar icoon Instagram feed